Fix broken USB serial on TI MSP430 Launchpad 

MSP 430 Launchpad is a very cheap development board for TI's MPS430 low power microcontrolers. It features onboard USB in-circuit-debugger with USB to serial adapter. Although development tools work in linux quite well, the USB to serial adapter is somewhat broken that it works correctly on Windows only.

The problem has been there for a while, making linux users unhappy. Today I finally found a patch for linux cdc-acm driver in Arch linux repository. Usage is quite simple:
$ wget https://aur.archlinux.org/packages/ms/msp430-launchpad-uart-fix/msp430-launchpad-uart-fix.tar.gz
$ tar xzvf msp430-launchpad-uart-fix.tar.gz
$ cd msp430-launchpad-uart-fix
$ tar xzvf msp430-launchpad-uart-fix-3.tar.gz
$ cd msp430-launchpad-uart-fix-3/
$ make
make -C /lib/modules/3.5.3/build M="$(pwd)" modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-3.5.3'
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-3.5.3'
$ sudo cp cdc-acm.ko /lib/modules/$(uname -r)/misc/
$ cd /lib/modules/$(uname -r)/
$ sudo mv kernel/drivers/usb/class/cdc-acm.ko kernel/drivers/
usb/class/cdc-acm-old.ko
$ sudo depmod -a
$ sudo rmmod cdc-acm
$ sudo modprobe cdc-acm
After this change, the serial port works as expected. I recommend testing it out with something simple like MSP430-softUART.
[ zobrazit záznam ] ( 3761 zobrazení ) trvalý odkaz související odkaz ( 3 / 14112 )
DVB: TS to Sections converter 

Due to public demand, I am publishing my simple and ugly hack, which extracts DVB-sections data (tables like PAT, PMT, SDT, NIT, EIT) from MPEG-TS streams. It works like simple filter - MPEG-TS on stdin, Section data on stdout. By default, it filters source MPEG TS for pid 0x12 only, as it is designed for extracting EPG (EIT) data from an IPTV stream using tv_grab_dvb:
Typical usage:
dumprtp6 <multicast ip address> | ts2sec | tv_grab_dvb -i /dev/stdin -f epgfile.xmltv

[ zobrazit záznam ] ( 2008 zobrazení ) trvalý odkaz související odkaz ( 3 / 66722 )
Sledujte můj blog na rootovi 

Tento weblog už dlouho nedostal žádnou aktualizaci. To proto, že jsem se rozhodl jít vstříc čtenářům a obsáhlejší články publikoval na blogu serveru root.cz Nicméně ne vše, co bylo obsahem tohoto blogu se hodí psát i na root.cz. Proto jsem se rozhodl tento redakční systém neuzavírat, pouze omezit používání na záznamy, které na server root.cz nehodí.

Díky všem za přízeň!
[ zobrazit záznam ] ( 3300 zobrazení ) trvalý odkaz související odkaz ( 3 / 66871 )
Netstrain Win32 build 

Chcete-li změřit reálnou rychlost přenosu dat mezi dvěma místy, můžete k tomu použít třeba výborný prográmek Netstrain. Problém nastává, pokud je některé z míst počítač s Windows. Proto jsem pomocí Cygwin připravil binární build tohoto programu, který je možné jednoduše spustit i na MS Windows.

Download: Netstrain-3.0 Windows binary
[ zobrazit záznam ] ( 2409 zobrazení ) trvalý odkaz související odkaz ( 3 / 74083 )
Jak bezpečně odebrat USB disk 

Chcete-li od počítače odpojit USB disk, obvykle stačí odmountovat připojený oddíl a vytáhnout USB zařízení, ale není to úplně ono. Disk je do poslední chvíle přístupný operačnímu systému a ani USB řadič v disku neví, že by se chystalo nějaké odpojení. Když takovéto vytažení provedete Nokia telefonu v režimu mass storage, vynadá vám telefon, že mohlo dojít k poškození dat. Není to nic fatálního, pokud je oddíl odmountován, k poškození dat nedojde, ale stejně se mi to nelíbí.
Co tedy dalšího je vhodné udělat před odpojením USB disku?
Číst dále...
[ zobrazit záznam ] ( 25551 zobrazení ) trvalý odkaz související odkaz ( 3 / 80577 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další> Poslední>>