Jak na numerickou klávesnici ve Wine přes VNC 

Zmiňovaný problém mi dal docela zabrat. Samostaný VNC Xserver Xvnc zřejmě nemapuje správně numerickou klávesnici, takže ačkoli to v některých programech, jako třeba xterm chodí, v jiných, jako třeba Wine nikoli. Nakonec jsem našel řešení zde. A pro případ, že by nevydrželo, tak ho sem radší zkopíruju:

1) Vytvořit soubor ~/.xmodmap s následujícím obsahem:
! initialization,
! Ensure that we have all keysyms we're going to use assigned to something.

keycode any = KP_Insert
keycode any = KP_End
keycode any = KP_Down
keycode any = KP_Next
keycode any = KP_Left
keycode any = KP_Begin
keycode any = KP_Right
keycode any = KP_Home
keycode any = KP_Up
keycode any = KP_Prior
keycode any = KP_Delete

! Set the keypad to numeric mode.
! You may need to adjust KP_Next/KP_Prior; possible alternatives
! are KP_Page_Down/KP_Page_Up or just Next/Prior.
! just Next.
keysym KP_Insert = KP_0
keysym KP_End = KP_1
keysym KP_Down = KP_2
keysym KP_Next = KP_3
keysym KP_Left = KP_4
keysym KP_Begin = KP_5
keysym KP_Right = KP_6
keysym KP_Home = KP_7
keysym KP_Up = KP_8
keysym KP_Prior = KP_9
keysym KP_Delete = KP_Decimal

2) zařídit, aby se po spusštění Xvnc serveru zavolalo xmodmap ~/.xmodmap
[ zobrazit záznam ] ( 21989 zobrazení ) trvalý odkaz související odkaz ( 3 / 23721 )
Automatická konfigurace DNS a DHCP serverů pro síť LAN 

Jako semestrální práci z předmětu X32PRS jsem si zvolil úlohu "Síť LAN". V ní jde o to, z jednotné databáze počítačů, obsahující jméno počítače, IP adresu a MAC adresu, vygenerovat patřičné konfigurační soubory pro server dhcpd a named, tak aby pro každý počítač existoval statický záznam v DHCP a zároveň dopředný a zpětný záznam v DNS. Výsledek mého snažení je zde. Nakonec se to mělo odevzdávat i s prezentací, tak jsem k tomu za pár minut spíchnul tuto prezentaci.

Tak pokud se to někdo rozhodnete nasadit, přeji hodně štěstí.
[ zobrazit záznam ] ( 1695 zobrazení ) trvalý odkaz související odkaz ( 3 / 40141 )
Java kalkulátor CASIO-kompatibilní 

Vždycky mě štvalo, když jsem seděl u počítače a potřeboval něco spočítat, že jsem si musel brát k ruce kalkulačku CASIO, protože program Kalkulačka, co je součástí Windows, resp. kcalc který je součástí KDE, je typickou ukázkou neergonomické aplikace. Pokud má počítač klávesnici se 104 tlačítky, je přinejmenším hloupé kalkulačku realizovat jako aplikaci se soft-buttony, do kterých se uživatel musí trefovat myší. Navíc každý trochu složitější výraz se díky absenci funkce závorek počítá poměrně obtížně a jedna paměťová buňka je mnohdy málo. Proto jsem kdysi dávno, na Vánoce 2004, jako semestrální úlohu z předmětu Algoritmizace, naprogramoval Kalkulátor v jazyku Java. Číst dále...
[ zobrazit záznam ] ( 5653 zobrazení ) trvalý odkaz související odkaz ( 3 / 43589 )
Výpočet determinantu rekurzivním algoritmem 

Už je to dlouho, co jsem objevil kouzlo rekurzivních algoritmů pro takové úkoly, jako je výpočet faktoriálu, nebo řešení úlohy hanojských věží... Tehdy jsem si řekl, že by bylo pěkné pomocí takového algoritmu počítat determinant matice, metodou rozkladu podle n-tého řádku. Včera jsem si splnil sen:
#define MAX_R 10
#include <stdio.h>

double determinant(double matice[MAX_R][MAX_R], int rozmer) {
double det=0;
double submatice[MAX_R][MAX_R];

if (rozmer<1) return 0;
if (rozmer==1) return matice[0][0];

// rozklad podle prvniho radku
for (int i=0; i<rozmer; i++) {
//vypocet submatice
for (int u=0; u<rozmer-1; u++)
for (int v=0; v<rozmer-1; v++)
submatice[u][v]=matice[u+1][v<i?v:v+1];

det += (i%2?1:-1)*matice[0][i ]*determinant(submatice, rozmer-1);
}
return det;
}

int main() {
double pole[MAX_R][MAX_R]={{1,-2,1,2,4},{3,0,-1,1,-3},{2,2,2,3,5},{-2,-2,0,5,-2},{-2,3,-1,0,-2}};
double det;
det=determinant(pole,5);
printf("Determinant je %f \n", det);
return 0;
}
Program je napsán v C99 a díky staticky definovaným polím je extrémně paměťově náročný a minimálně škálovatelný.:) Podstata řešení spočívá v postupném zjednodušování problému až na úkol spočítat determinant matice 1x1, kterýžto je roven hodnotě jediného prvku matice. Všechny větší matice jsou podle prvního řádku rozloženy na menší a menší.
[ zobrazit záznam ] ( 6102 zobrazení ) trvalý odkaz ( 3 / 38974 )
Nemožnost přepnout VT z Xorg 

Po posledním updatu jsem narazil na kuriózní problém. Nešlo přepnout virtuální terminál pomocí Ctrl+Alt+Fn ve správci přihlášení kdm a tedy nebylo možné použít textový režim k přihlášení do systému. Přitom po přihlášení do KDE to šlo...

Pak jsem zjistil, že problém nastává jenom, když má X server nakonfigurováno víc jak jedno rozložení. Moje nastavení klávesnice souboru xorg.conf vypadá takto:
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"

Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "us,cz"
Option "XkbOptions" "grp_led:scroll,grp:alt_shift_toggle"
EndSection
To proto, abych nemusel měnit zvyky z Windows a mohl klávesnici přepínat kombinací Alt+Shift, kde LED Scroll lock svítí při českém rozložení...

Navíc ovšem používám applet "Rozložení klávesnice" z KDE, který mi umožňuje stabilně přepínat klávesnici, tedy pamatovat si ve které aplikaci chci jakou (v terminálu anglickou, v ooffice českou). Bohužel tento aplet neumí pouze změnit skupinu, místo toho zavolá příkaz setxkbmap a tím celou klávesnici překonfiguruje. Takže úspěšně používám dvě úrovně přepínání klávesnice, KDE mi nastaví natvrdo anglickou klávesnici, a po stisku Win+K se objeví česká vlaječka, rozsvítí se Scroll Lock a klávesnice píše česky. Z téhle české klávesnice můžu odskočit do anglické pomocí Alt+Shift, ovšem vlaječka zůstane česká, pouze zhasne Scroll Lock (Tohle zařídí zatržítko "včetně rozvržení latinky").

Takže po přepnutí KDE na českou vlaječku přepnutí VT opět nefungovalo, protože byly nakonfigurovány dvě rozložení.

Nakonec se ukázalo, že řešení problému existuje a spočívá v nahrazení balíku "x11-misc/xkeyboard-config" balíkem "x11-misc/xkbdata". Bohužel nevím, proč :(. Prostě to po téhle operaci začalo fungovat. Tak doufám, že tahle informace pomůže alespoň Gentooistům.

Jinak důvod, proč jsem se vůbec chtěl přepnout do textové konzole, je ten, že jsem chtěl vyzkoušet novou verzi patche pro ssh přihlášení z agetty :)
[ zobrazit záznam ] ( 1425 zobrazení ) trvalý odkaz související odkaz ( 3 / 34629 )

<<První <Zpět | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Další> Poslední>>