Koverze HDV 1080i25 do 720p50 

Během předmětu Studiová technika jsem natočil toto video:


Protože jsem chtěl být aspoň trochu future-proof, zvolil jsem natáčení kamerou Z1 do formátu HDV 1080i25, tedy v prokládaném režimu na 50 půlsnímků za sekundu. Díky výkonným počítačům ve škole jsem měl šanci celé video i v tomto formátu zpracovat. Problém nastává ve finálním přehrávání.

Dnes už totiž v podstatě neexistují CRT obrazovky, které jako jediné dokáží nativně zobrazovat prokládaný materiál. Proto také EBU doporučuje jako kvalitnější formát 720p50, tedy padesát úplných snímků za sekundu s rozlišením 1280x720. Tento formát má mnoho výhod - není prokládaný, přitom neztrácí plynulost rychlých pohybů a pro rychle se pohybující scény má dokonce vyšší rozlišení, než 1080i (720 vs. 540 řádků).Navíc je přehrávání HDV formátu 720p50 s datovým tokem 19Mbps MPEG-2 méně náročné, takže ho lze přehrát i na slabších strojích s jednojádrovými procerory.

Nakonec se mi podařilo osvojit postup, kterak video v 1080i25 do 720p50 převést. Nejsem si zcela jist, zda je 100% HDV kompatibilní, protože nemám k dispozici příslušný HW.

Postup je třeba rozdělit na 3 elementární kroky:
  1. Příprava zvuku
  2. Příprava obrazu
  3. Vlastní kódování


Nejprve je třeba extrahovat zvuk. Bohužel pro něj nelze použít rouru:
mplayer video.m2t -vc null -vo null \
-ao pcm:file=audio.wav


Následně připravíme obraz do správného formátu. Protože budeme předávat nekomprimované video do ffmpegu, je dobré, že tentokrát je možné použít rouru:
mkfifo video.yuv
mplayer video.m2t -ac null -ao null -fps 50 \
-vf yadif=1,crop=1440:1080:0:0,scale=1280:720 \
-vo yuv4mpeg:file=video.yuv

V tomto případě jde o rozložení do 50 snímků filtrem yadif, následně oříznutí spodních osmi řádků, a nakonec změna velikosti na 1280x720.

Posledním krokem je vlastní zakódování do MPEG2. To jsem si vypůjčil z programu KDEnlive.
ffmpeg  -i video.yuv -i audio.wav -f mpegts \
-acodec mp2 -ab 384k -ar 48000 -ac 2 \
-vcodec mpeg2video -s 1280x720 -b 19700k \
-g 12 -r 50 -trellis 1 vystup-720p50.m2t

Komentáře

Pro tento záznam nejsou komentáře povoleny.