Errata (opravenka) semináře o Metru 

Nikdo není neomylný, ani já ne, a proto mě těší, když se najdou lidé, co se podívají na záznam semináře a následně mi vyčtou chyby, kterých jsem se dopustil. Proto jsem se opět rozhodl umístit sem opravenku chyb a nepřesností, které jsou v záznamu. Máte-li nějakou další připomínku, neváhejte mě kontaktovat.

Na následující nedostatky mě upozornil David Šíla:

Nouzová obsluha - Nedá se paušálně říct, že při poruše ZZ se toto zařízení celé vyřadí z provozu a závisí vše jen na lidském faktoru. ZZ jsou vybaveny i ovládacími prvky nouzové obsluhy, které umožní vyřadit z činnosti pouze část zařízení, a zodpovědnost tedy rozdělit mezi zbylé komponenty ZZ a lidi.

Realizace ZZ - pro jistotu ještě jednou a správně:
  • mechanické - stavěcími pákami se v žádném případě neovládají závěry jízdních cest, ale vnější prvky ZZ umístěné v kolejišti (mech.návěstidla, výhybky), a mechanické ZZ ne proto, že tam jsou ty mech. páky, ale proto, že závěr jízdní cesty je vytvářen pouze mechanicky (zablokování posuvných pravítek pouze přeložením kolejového závěrníku). Mechanická zařízení nekontrolují volnost jízdní cesty (lze postavit i na obsazenou kolej) ani nedetekují průjezd vlaku (cestu je možno zrušit kdykoli)
  • elektromechanické - závěr jízdní cesty se neprováděl pouze mechanicky, ale i elektricky uzavřením výměnového hradla, které následně znemožňovalo zrušení jízdní cesty do doby, než vlak projel přes izolovanou kolejnici (sériový KO) a vybavil hradlovou zarážku.
  • elektrické - závěr jízdní cesty se uskutečňuje elektrickou cestou, ať už pomocí relé, nebo moderněji počítačově. Až na výjimky tyto ZZ kontrolují volnost jízdní cesty a samočinně ruší cestu po projetí vlaku.

Traťová ZZ
  • Odhláška zní správně "Vlak 123 v <jméno dopravny>".
  • Mezi dvěma stanicemi může být libovolné množství hlásek a hradel, pouze automatické hradlo smí být jen jedno.
  • Hláska - při postavení návěstidla na návěst dovolující jízdu, je odpojen hláskový telefon - tím pádem není možné dát odhlášku.
  • Poloautoblok - není jen hradlový, je i reléový a ne vždy závisí na vybavení hradlové zarážky


Sám bych se rád ještě doplnil:

Panel nouzové obsluhy ESA - sice vypadá obdobně jako ovládací panel reléového ZZ, ale na rozdíl od něj vůbec nevytváří závěry jízdních cest, pouze umožňuje ručně přestavit výhybky, rozsvěcet návěstidla a sledovat obsazení kolejí na průsvitném plánku stanice.

Komentáře

Pro tento záznam nejsou komentáře povoleny.