O tlačítkách 

Jedna z diskuzí na metrowebu mě přiměla k tomu zamyslet se nad tím, co všechno v dopravních prostředcích musí lidé obsluhovat, a jaké jsou rozdíly mezi jednnotlivými systémy. Sestavil jsem takovou tabulku, týkající se tlačítek na otevírání dveří cestujícími:
vozidlo centrální ovládání místní ovládání
neobjednáno objednáno
metro nic nesvítí zelená svítí zelená bliká
tramvaj zevnitř zelená může a nemusí svítit zelená nesvítí zelená svítí
tramvaj zvenku nic nesvítí zelená svítí (až po odblokování) zelená svítí
vlak ČD (854, 471, 843 a další) není možné zelená svítí (až po odblokování) zelená svítí (stiskem je možné dveře zavřít)

Dá se tedy v podstatě říci, že co systém, to jiné uživatelské rozhraní. A v případě tramvají jde dokonce o jeden systém se dvěma různýma rozhraníma. Jako nejlepší hodnotím asi systém metra, protože v každém okamžiku člověk ví, v jakém stavu se systém nachází a zda je od uživatele požadováno stisknutí, nebo ne.

Rozvněž systém používaný ve vlacích ČD vyhovuje, hlavně vzhledem k jiným specifikům železnice. Co ale nechápu, je systém tramvají. Tam člověk totiž do poslední chvíle neví, jestli se dveře budou otevírat centrálně, nebo místně a kdykoli si může stiskem tlačítka vyžádat otevření dveří a někdy též zastavení v zastávce na znamení. Jenže protože tramvajáci často otevírají dveře centrálně, lidé si pomalu odvykli vůbec něco mačkat, když výsledný efekt je stejně stejný. Až pak jednou naletí, třeba v zastávce ČSAD Smíchov.

Aby toho nebylo málo, liší se od sebe i jednotlivé trasy metra. Zatímo na trase C, kde bylo zavedeno poptávkové otevírání nejdříve, svítí celou cestu zeleně obě strany vlaku, na trase A se chvíli před zastavením rozsvítí tlačítka pouze na té straně, kde se bude vystupovat. No a na trase B svítí tlačítka celou cestu, ale jen na straně, kde se bude vystupovat. Důvod je ten, že vlakový zabezpečovač PA135 na tratí C, se dozví o straně, na které je nástupiště až v okamžiku zastavení. Zabezpečovač SOP2P na trati A se to dozví o něco dříve, takže teprve poté, co se to dozví, rozsvítí příslušné dveře. No a zabezpečovač ARS na trati B neví o dveřích vůbec nic, a tak je svit té které strany určen přepínačem Dveře levé/pravé u strojvedoucího.

Chtělo by to všechny tyhle odlišnosti setřít. Navrhoval bych nastavit všude systém tak, jako je na trati C metra. Ten je totiž bez sebemenších problémů použitelný i pro ostatní tratě a dokonce i pro tramvaje (z obou stran). Napadá mě jen možný problém u tramvají, neboť možná ani tramvaj neví, zda budou dveře otevírané centrálně, nebo místně; záleží na tom, které tlačítko řidič po zastavení stiskne...
Ondřej Caletka 

Malý dodatek:

V sobotu 16.9.2006 jsem byl na dni otevřených dveří DPP a tam se mimo jiné tramvajáků přímo přeptal na způsob ovládání. Ti mi potvrdili, že to, zda se dveře otevřou, nebo jen uvolní, záleží pouze na tom, které tlačítko řidič po zastavení stiskne. Ale mají prý předepsáno, podobně jako metráci, dveře pouze uvolňovat k místnímu ovládání.

Komentáře

Pro tento záznam nejsou komentáře povoleny.