Na sychronizaci je rsync 

Celý tento blog býval poháněn NanoBloggerem, což je bashový skript. Tudíž veškerý obsah, kromě komentářů, byl tvořen statickými html stránkami. No a tyhle stránky jsem vytvářel na svém počítači a posléze přesouval na webový server. To jsem dělával pomocí příkazu scp.

Jak se počet příspěvků zvyšoval, začalo být neúnosné při každém updatu kopírovat celý obsah, hledal jsem tedy něco, čím bych mohl provádět inkrementální aktualizaci, aby se přenášely jen změny mezi jednotlivými verzemi. Věděl jsem o rsync, který se v Gentoo používá pro aktualizaci portage stromu, ale předem jsem ho zavrhl, protože jsem soudil, že má architekturu server-klient a používá nešifrované spojení. Když jsem ale nenašel žádný ssync, rozhodl jsem se, že přeci jen pročtu manuál rsyncu.

Zjistil jsem, že rsync vůbec nepotřebuje server, ve skutečnosti se chová velice podobně jako scp, dokonce defaultně se připojuje ne pomocí rsh, ale pomocí ssh. Takže změna způsobu aktualizace z úplné na inkrementální spočívá vlastně jen v nahrazení programu scp programem rsync. Poučení pro příště: Neodsuzovat předem programy jen proto, že začínají písmenem r :-)


Komentáře

Pro tento záznam nejsou komentáře povoleny.