Depo Hostivař nabízí pohled pod pokličku 

Od pátku 26.5.2006 má pražské metro novou stanici, Depo Hostivař. Ve skutečnosti ale nedošlo k žádnému prodloužení trati, pouze se rekonstruovala část kolejí, které již z počátku 80. let vedou ze stanice Strašnická do malešického depa, které se jmenuje Hostivař :-).

Díky tomu se poprvé v historii jezdí část cesty i po povrchu do bývalé myčky, ve které je nová stanice zbudována, která sousedí s budovou depa. Kromě toho je stanice zajímavá rekordně nejmenší sířkou ostrova mezi dvěma vlaky, cca. 6 m. Člověk má pocit, že vystoupí z vlaku a dalším krokem spadne do kolejiště na opačně straně. Také výzdobu stanice tvoří na trať A dost neobvyklá žlutá barva a ošklivě obyčejný font, kterým je stanice nadepsána (ostatní stanice mají font Metron).

Stanice ale hlavně obsahuje spoustu technických zajímavostí, které stojí za to si prostudovat. Už při příjezdu do stanice si člověk může, když má trochu štěstí, prohlédnout, jak se vytahují soupravy z depa. Ona totiž v depu není napájecí kolejnice dole, ale speciální vypínatelná napájecí traverza nahoře. Takže když je potřeba vyjet z depa, zadní vůz soupravy se připojí kabelem s "napájecí traverzou" a popotlačí soupravu na zápraží tak, aby alespoň první sběrač prvního vozu najel pod napájecí kolejnici.

Po příjezdu do stanice jsou k vidění další technologické lahůdky. Zejména zařážedlo na konci trati, opatřené absolutním návěstidlem, které však umí návěstit jenom stůj. Upřímně řečeno bych ani nechtěl vidět soupravu, která toto návěstidlo přejede. Aby se tak nestalo, je ve vzdálenosti cca. 40 m před zarážedlem u kolejí nainstalována skoba autostopu, která po najetí vlaku způsobí zapůsobení nouzové brzdy. Když se člověk trošku nakloní přes zábradlí, které kryje slepou kolej, může si na mašině prohlédnout právě háček autostopu, nebo "očuchávače LZA", neboli snímače vlakového zabezpečovače pro trať A, kterýžto je tvořen indukčními smyčkami v kolejišti.

Poslední věc, na kterou bych rád upozornil, je zapojení kolejových obvodů stanice. Každá kolej má ve stanici dva kolejové obvody a třetí, který pokračuje ven. Slepá kolej bez zarážedla není žádným kolejovým obvodem kryta, a tak je pouze zapojením obou kolejnic na střední odbočku prvního stykového transformátoru zajištěn odvod zpětného trakčního proudu při případném vjezdu do slepé koleje. Od prvního stykového transformátoru začíná první kolejový obvod, který končí zhruba v půlce nástupiště klasickou dvojicí stykových transformátorů, jak je možno vidět v mnoha jiných stanicích. Druhý kolejový obvod končí kousek za výjezdem ze stanice a klasická dvojice traf je tam doplněna i kabely připojenými na střední pás, sloužící k odvodu zpětného trakčního proudu do měnírny.

Tolik tedy technické zajímavosti nové stanice Metra.

Komentáře

Pro tento záznam nejsou komentáře povoleny.