SHAKIRA FEAT.FRESHLYGROUND

Skladby interpreta

Název Počet výskytů Naposledy hrála
WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA) 152 2023-02-17 06:35:35 Praha

Naposledy ve vysílání

2023-02-17 06:35:35 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2023-01-30 07:26:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2023-01-25 15:48:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-12-29 11:40:33 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-12-01 13:09:51 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-11-25 05:40:45 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-11-16 15:39:13 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-10-29 07:55:01 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-10-20 12:08:06 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-10-12 06:05:32 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-09-16 09:51:26 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-08-11 13:19:48 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-08-06 06:52:59 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-08-01 10:30:11 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-07-26 05:17:36 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-07-13 14:37:57 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-06-24 15:51:18 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-06-20 06:44:18 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-06-14 10:55:35 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-06-14 01:42:26 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-06-09 16:44:25 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-06-01 07:46:56 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-05-27 12:08:39 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-05-20 19:42:52 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-05-16 05:40:47 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-05-09 14:09:01 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-05-03 09:52:27 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-04-28 07:12:52 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-04-01 10:30:52 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-03-16 05:17:57 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-03-10 09:39:08 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-02-18 08:16:58 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-02-02 10:47:04 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-01-12 05:25:40 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2022-01-05 13:19:54 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-11-22 09:14:36 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-11-15 14:36:43 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-10-31 21:53:22 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-10-25 13:55:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-10-20 10:31:15 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-10-13 05:37:44 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-09-15 10:10:00 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-09-08 08:16:19 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-08-29 15:44:04 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-08-24 11:42:29 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-08-14 20:55:27 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-08-09 09:52:18 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-08-03 14:25:00 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-07-27 05:14:47 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-07-03 23:48:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-06-21 08:13:40 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-06-15 16:14:21 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-05-29 06:55:49 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-05-24 11:40:08 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-05-17 18:24:08 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-05-05 09:54:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-04-26 05:26:29 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-04-20 10:48:35 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-03-15 05:26:48 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-03-10 14:23:21 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-03-04 16:56:40 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-02-11 18:08:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-02-02 06:12:11 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-01-11 14:29:47 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-12-28 18:18:01 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-12-18 09:48:39 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-12-11 07:18:31 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-11-30 17:33:27 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-11-24 11:13:50 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-11-18 05:11:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-10-24 18:56:41 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-10-15 07:12:07 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-10-10 06:42:26 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-10-05 14:55:56 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-09-30 10:14:28 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-09-25 16:42:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-09-07 15:45:35 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-09-01 11:56:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-08-27 05:25:44 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-08-19 09:18:26 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-08-12 15:09:14 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-08-08 06:51:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-08-03 11:13:04 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-07-28 14:22:38 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-07-23 05:38:38 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-07-17 13:27:21 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-07-04 14:38:17 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-06-30 08:20:21 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-06-27 07:47:38 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-06-16 20:55:09 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-06-09 09:43:45 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-06-03 12:51:34 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-05-23 07:09:06 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-05-18 18:14:29 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-05-01 11:12:47 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-04-27 05:18:46 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-04-22 16:46:10 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-04-15 09:24:43 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-03-30 06:22:49 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-03-24 10:14:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)