SHAKIRA FEAT.FRESHLYGROUND

Skladby interpreta

Název Počet výskytů Naposledy hrála
WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA) 27 2019-09-18 06:38:57 Praha

Naposledy ve vysílání

2019-09-18 06:38:57 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-09-13 12:39:17 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-09-03 17:36:28 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-24 15:41:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-19 06:22:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-13 18:11:56 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-05 13:08:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-01 05:45:37 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-07-15 17:36:37 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-07-09 08:17:43 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-07-04 10:29:33 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-23 14:09:01 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-18 05:09:05 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-12 17:26:09 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-11 02:48:00 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-03 20:57:16 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-05-21 07:13:43 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-05-16 15:36:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-04-11 17:52:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-04-03 14:44:04 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-03-29 07:27:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-03-08 06:49:25 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-02-15 09:09:07 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-02-07 13:55:32 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-02-01 07:56:13 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-01-25 16:15:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2018-04-24 02:36:46 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)