SHAKIRA FEAT.FRESHLYGROUND

Skladby interpreta

Název Počet výskytů Naposledy hrála
WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA) 48 2020-02-17 07:26:28 Praha

Naposledy ve vysílání

2020-02-17 07:26:28 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-02-05 17:24:41 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-02-02 00:35:15 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-01-28 10:30:28 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-01-23 05:17:15 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-01-15 13:08:15 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-01-09 21:56:26 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-12-27 09:34:15 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-12-19 15:33:53 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-12-10 06:57:13 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-12-03 13:08:43 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-11-26 18:25:56 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-11-22 07:13:46 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-11-17 10:47:53 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-11-06 16:45:28 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-11-01 06:39:59 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-10-27 15:24:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-10-22 11:15:16 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-10-17 17:48:52 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-10-03 14:07:57 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-09-27 10:28:04 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-09-18 06:38:57 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-09-13 12:39:17 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-09-03 17:36:28 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-24 15:41:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-19 06:22:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-13 18:11:56 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-05 13:08:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-01 05:45:37 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-07-15 17:36:37 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-07-09 08:17:43 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-07-04 10:29:33 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-23 14:09:01 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-18 05:09:05 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-12 17:26:09 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-11 02:48:00 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-03 20:57:16 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-05-21 07:13:43 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-05-16 15:36:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-04-11 17:52:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-04-03 14:44:04 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-03-29 07:27:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-03-08 06:49:25 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-02-15 09:09:07 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-02-07 13:55:32 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-02-01 07:56:13 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-01-25 16:15:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2018-04-24 02:36:46 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)