SHAKIRA FEAT.FRESHLYGROUND

Skladby interpreta

Název Počet výskytů Naposledy hrála
WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA) 103 2021-07-03 23:48:12 Praha

Naposledy ve vysílání

2021-07-03 23:48:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-06-21 08:13:40 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-06-15 16:14:21 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-05-29 06:55:49 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-05-24 11:40:08 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-05-17 18:24:08 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-05-05 09:54:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-04-26 05:26:29 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-04-20 10:48:35 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-03-15 05:26:48 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-03-10 14:23:21 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-03-04 16:56:40 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-02-11 18:08:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-02-02 06:12:11 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2021-01-11 14:29:47 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-12-28 18:18:01 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-12-18 09:48:39 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-12-11 07:18:31 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-11-30 17:33:27 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-11-24 11:13:50 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-11-18 05:11:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-10-24 18:56:41 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-10-15 07:12:07 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-10-10 06:42:26 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-10-05 14:55:56 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-09-30 10:14:28 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-09-25 16:42:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-09-07 15:45:35 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-09-01 11:56:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-08-27 05:25:44 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-08-19 09:18:26 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-08-12 15:09:14 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-08-08 06:51:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-08-03 11:13:04 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-07-28 14:22:38 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-07-23 05:38:38 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-07-17 13:27:21 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-07-04 14:38:17 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-06-30 08:20:21 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-06-27 07:47:38 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-06-16 20:55:09 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-06-09 09:43:45 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-06-03 12:51:34 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-05-23 07:09:06 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-05-18 18:14:29 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-05-01 11:12:47 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-04-27 05:18:46 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-04-22 16:46:10 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-04-15 09:24:43 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-03-30 06:22:49 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-03-24 10:14:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-03-18 16:15:05 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-03-10 05:11:19 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-03-04 15:07:55 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-02-24 09:38:42 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-02-17 07:26:28 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-02-05 17:24:41 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-02-02 00:35:15 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-01-28 10:30:28 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-01-23 05:17:15 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-01-15 13:08:15 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2020-01-09 21:56:26 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-12-27 09:34:15 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-12-19 15:33:53 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-12-10 06:57:13 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-12-03 13:08:43 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-11-26 18:25:56 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-11-22 07:13:46 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-11-17 10:47:53 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-11-06 16:45:28 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-11-01 06:39:59 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-10-27 15:24:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-10-22 11:15:16 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-10-17 17:48:52 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-10-03 14:07:57 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-09-27 10:28:04 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-09-18 06:38:57 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-09-13 12:39:17 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-09-03 17:36:28 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-24 15:41:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-19 06:22:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-13 18:11:56 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-05 13:08:23 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-08-01 05:45:37 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-07-15 17:36:37 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-07-09 08:17:43 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-07-04 10:29:33 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-23 14:09:01 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-18 05:09:05 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-12 17:26:09 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-11 02:48:00 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-06-03 20:57:16 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-05-21 07:13:43 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-05-16 15:36:12 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-04-11 17:52:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-04-03 14:44:04 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-03-29 07:27:03 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-03-08 06:49:25 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-02-15 09:09:07 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)
2019-02-07 13:55:32 Praha WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA)