BERT KAEMPFERT

Skladby interpreta

Název Počet výskytů Naposledy hrála
AFRICAN BEAT 5 2014-08-03 16:58:00 Praha
Bye Bye Blues 17 2018-09-02 18:56:59 Praha
L.O.V.E. 13 2022-11-27 21:56:35 Praha
RED ROSES FOR A BLUE LADY 1 2016-07-09 09:57:00 Praha
TREAT FOR TRUMPET 3 2017-03-22 18:57:00 Praha

Naposledy ve vysílání

2022-11-27 21:56:35 Praha L.O.V.E.
2018-09-02 18:56:59 Praha Bye Bye Blues
2018-04-15 18:58:31 Praha Bye Bye Blues
2018-02-25 23:35:08 Praha L.O.V.E.
2018-01-11 23:54:49 Praha L.O.V.E.
2018-01-09 23:43:50 Praha Bye Bye Blues
2017-12-30 14:57:19 Praha L.O.V.E.
2017-12-03 23:39:28 Praha Bye Bye Blues
2017-11-11 23:32:39 Praha L.O.V.E.
2017-09-25 23:35:59 Praha Bye Bye Blues
2017-09-07 23:37:37 Praha L.O.V.E.
2017-07-11 08:57:00 Praha L.O.V.E.
2017-06-27 16:57:00 Praha L.O.V.E.
2017-05-15 16:57:00 Praha L.O.V.E.
2017-05-03 23:40:00 Praha L.O.V.E.
2017-04-16 18:56:00 Praha Bye Bye Blues
2017-03-24 23:44:00 Praha L.O.V.E.
2017-03-22 18:57:00 Praha TREAT FOR TRUMPET
2017-01-16 23:46:00 Praha Bye Bye Blues
2017-01-01 23:45:00 Praha L.O.V.E.
2016-11-16 23:44:00 Praha Bye Bye Blues
2016-11-13 12:58:00 Praha Bye Bye Blues
2016-10-07 23:30:00 Praha L.O.V.E.
2016-10-04 23:54:00 Praha Bye Bye Blues
2016-07-09 09:57:00 Praha RED ROSES FOR A BLUE LADY
2016-04-16 09:57:00 Praha TREAT FOR TRUMPET
2015-04-19 12:59:00 Praha TREAT FOR TRUMPET
2014-10-04 10:56:00 Praha Bye Bye Blues
2014-08-29 19:22:00 Praha Bye Bye Blues
2014-08-03 16:58:00 Praha AFRICAN BEAT
2014-08-03 01:04:00 Praha AFRICAN BEAT
2014-07-09 12:58:00 Praha AFRICAN BEAT
2014-06-19 23:06:00 Praha Bye Bye Blues
2014-05-03 01:58:00 Praha AFRICAN BEAT
2014-03-22 10:56:00 Praha AFRICAN BEAT
2014-02-09 18:57:00 Praha Bye Bye Blues
2013-11-23 10:56:00 Praha Bye Bye Blues
2013-10-22 20:25:00 Praha Bye Bye Blues
2013-09-04 09:58:00 Praha Bye Bye Blues